Het VOC is een ondernemersvereniging in Valkenswaard en heeft als doel het bevorderen van de (in)formele contacten tussen ondernemers om op deze wijze een relatienetwerk op- en uit te bouwen. Tevens heeft de ondernemersvereniging als doel de kennis en kunde van de ondernemers te vergroten.

Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door:

  • Het organiseren van informele bijeenkomsten ten behoeve van het vormen van een band tussen de leden;
  • Het organiseren van excursies naar bedrijven en instellingen;
  • Het organiseren van lezingen;
  • Het vertegenwoordigen van haar leden tegenover (overheids)instellingen en bedrijven
  Contact opnemen met VOC: info@voc-valkenswaard.nl